پروژه آجرنما ساختمان مسکونی عظیمیه – کرج

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه ساختمان مهندس قادر کریمی
کارفرما
مهندس قادر کریمی
نماکاران
برادران آجرلو
آدرس
کرج، عظیمیه میدان اسبی جنب دانشگاه کوچه یاس