پروژه اجرای نمای ویلا آجرنسوز کردان – کرج

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای نمای ویلا آجرنسوز کردان - کرج
کارفرما
خانم عزیزپور
طراح و اجرا
سام تیمار
نماکار
کاشانی
آدرس
کرج، کردان کوهسار
شروع پروژه
بهار 1395
اتمام پروژه
بهار 1396