پروژه ساختمان محوطه‌سازی کرج

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه ساختمان محوطه سازی کرج
کارفرما
کاظم میرباقری
طراح
مهندس قاسمی
نماکار
اسرافیل عزتی
آدرس
كرج ابتدای جاده ملارد فرديس سرحداباد كوچه نوری كوچه ورزش پلاك ٢٥ باغ سرحدی