پروژه آجر نما ساختمان شهرک غرب

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه آجر نما ساختمان شهرک غرب
كارفرما
عبدالرضا اسدی كرم
طراح و مجری
مهندس آرش زنجانی
نماكار
واله عبادی
آدرس
تهران شهرک غرب