پروژه ساختمان مسکونی آجرنما شیخ بهایی – تهران

پروژه ساختمان مسکونی آجرنما شیخ بهایی - تهران
طراح و كارفرما
پژمان زرستونیا
آدرس
شیخ بهایی جنوب بلوار آزادگان خیابان ٢٣ غربی پلاک ٦٢