پروژه ساختمان نما آجرنسوز – گلپایگان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه ساختمان نما آجرنسوز - گلپایگان
كارفرما
احمد رضا اشراقی
طراح و نما كار
مهندس میثم عظيمی
تاريخ شروع
فروردین ١٣٩٥
تاریخ اتمام
خرداد ١٣٩٦
آدرس
گلپایگان، میدان هفده شهريور