پروژه مجتمع مسکونی نما آجرنسوز – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه مجتمع مسکونی نما آجرنسوز - اصفهان
كارفرما و طراح
پرچمى
نماكار
علیزاده
آدرس
اصفهان، خیابان دشتستان خیابان عسگریه
شروع پروژه
بهمن 1394
اتمام پروژه
تیر 1395