پروژه نما آجری ساختمان مسکونی – ستارخان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه نما آجری ساختمان مسکونی - ستارخان
کار فرما
مهندس مهیارسیف الدینی
طراح
مهندس خبیری
آدرس
تهران، ستارخان خیابان کاشانی پور کوچه مرتضوی پلاک ۴