پروژه نمای ساختمان مسكونی بوستان – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه نمای ساختمان مسکونی بوستان – اصفهان
كارفرما
علیرضا قاضی عسگر
طراح
مهندس نقیه
اجرا
مهندس قاضی عسگر
سال اتمام پروژه
١٣٩٥
كد آجر
ap40 - ap271
آدرس
اصفهان میدان خواجو