پروژه نماسازی ویلا آجرنسوز – دماوند

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه نماسازی ویلا آجرنسوز - دماوند
کارفرما
سعید سجادی
طراح
مهندس سیامک بدیعی
نماكار
جواد نعمتی
آدرس
دماوند، روستای مشاء شهرک نور
شروع پروژه
1394
اتمام پروژه
1396