پروژه ساختمان رز

پروژه ساختمان رز
کارفرما
سیاوش بنی اسدی
طراح
گروه طراحی ورونا
آدرس
تهران، فرشته خیابان فلسطین پلاک ۱۰