پروژه نمای آجری مجتمع پزشكی وحید – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه نمای آجری مجتمع پزشكی وحید - اصفهان
كارفرما
مهندس سینا اسفندیاری
طراح
مهندس شروین حسینی
اجرا
مهندس سینا اسفندیاری
اتمام پروژه
١٣٩٥
آدرس
اصفهان، خیابان وحید
كد آجر
ap 730