پروژه مجتمع اداری رکس

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه مجتمع اداری رکس
کارفرما
جناب آقای مصطفی کلاته
طراح
احمد شکیبایی
آدرس
تهران، بازار حسن آباد