پروژه نما آجری مجتمع مسکونی – اصفهان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه نما آجری مجتمع مسکونی - اصفهان
كارفرما
كاظم صادقیان
طراح
مهندس تدین
اجرا
گروه مهندسی عبادی
اتمام پروژه
١٣٩٤
آدرس
اصفهان، خیابان پروین
كد آجر
ap42 سفيد