پروژه اجرای نما ساختمان آجرنسوز ستارخان – تهران

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه آجرنما ساختمان ستارخان تهران
کارفرما
حسین سرآبادانی
مجری
استاد سیف الله خیری
آدرس
تهران، خیابان ستارخان خیابان پاتریس کوچه سحر پلاک 8