پروژه ويلاسازی کيلان دماوند

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه ویلاسازی کیلان دماوند
كارفرما
مسعود طاهری
طراح
سرکار خانم دلارام محرمی
مجری
سعيد فرشچی
آدرس
بعد از گيلاوند شهر كيلان ميدان كوهان خيابان اتحاد جنب بهداری كوهان
آغاز پروژه
بهار 1395
اتمام پروژه
آبان 1396