پروژه‌های انجام شده توسط گروه بین‌المللی آجر نسوز نما آذرخش

بازدیدکننده گرامی دیدن این پروژه‌ها می‌تواند ایده‌های متنوعی جهت طراحی و ساخت به شما بدهد. به همین منظور شما را به بازدید از بخشی از پروژه‌های انجام شده با استفاده از محصولات متنوع گروه بین‌المللی آجر نسوز نما آذرخش دعوت می‌کنیم.

پروژه اجرا آجر نما ساختمان مسکونی - سهروردی تهران اطلاعات بیشتر

پروژه اجرا آجر نما ساختمان مسکونی – سهروردی تهران

پروژه نما آجری ساختمان مسکونی پارسلند - اصفهان اطلاعات بیشتر

پروژه نما آجری ساختمان مسکونی پارسلند – اصفهان

پروژه محوطه سازی آجری برج های آسمان - تهران اطلاعات بیشتر

پروژه محوطه‌سازی آجری برج‌های آسمان – تهران

پروژه اجرای نما ساختمان آجرنسوز - باغچه ناژوان اصفهان اطلاعات بیشتر

پروژه اجرای نما ساختمان آجرنسوز – باغچه ناژوان اصفهان

پروژه آجرنما ساختمان مجتمع تجاری، اداری پدیده - اصفهان اطلاعات بیشتر

پروژه آجرنما ساختمان مجتمع تجاری، اداری پدیده – اصفهان

پروژه اجرا آجر نما ساختمان شرکت بهتاش سپاهان - اصفهان اطلاعات بیشتر

پروژه اجرا آجر نما ساختمان شرکت بهتاش سپاهان – اصفهان

پروژه نما آجری ساختمان مسکونی نازی آباد اطلاعات بیشتر

پروژه نما آجری ساختمان مسکونی – نازی آباد تهران

پروژه اجرا آجرنمانسوز ساختمان مسکونی - اصفهان اطلاعات بیشتر

پروژه اجرا آجرنمانسوز ساختمان مسکونی – اصفهان

پروژه نما آجری ساختمان گلنور - اصفهان اطلاعات بیشتر

پروژه آجرنما ساختمان مسکونی – شریعتی تهران

پروژه اجرای نما آجری ساختمان گلنور - اصفهان پل فردوسی اطلاعات بیشتر

پروژه اجرای نما آجری ساختمان گلنور – اصفهان پل فردوسی

پروژه اجرا نما ساختمان آجرنسوز - تهران یوسف آباد اطلاعات بیشتر

پروژه اجرا نما ساختمان آجرنسوز – تهران یوسف آباد

پروژه اجرای آجرنما ساختمان شورای شهر - پاکدشت اطلاعات بیشتر

پروژه اجرای آجرنما ساختمان شورای شهر – پاکدشت