آجر نسوز نما شاموتی

آجر نما شاموتی

آجر شاموتی چیست و چه کاربردی دارد؟

آجر نما شاموتی نسوز آذرخش برای اجرای نمای خارجی و نمای داخلی ساختمان و کفپوش محوطه و پارکینگ استفاده می‌شود.

مقالات
ادامه مطلب