گالری ویدیو آجر نسوز نما آذرخش

آذرخش همواره در نمایشگاه‌ها، سمینارها و همایش‌های مربوط به حوزه صنعت ساختمان و همچنین رویدادهای مختلف دیگر حضور به هم رسانیده است. گالری ویدیو آجر نسوز نما آذرخش بخشی از این فعالیت‌ها را به نمایش می‌گذارد.

شما را به تماشای آنها دعوت می‌کنیم.

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1390 نمایش

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران 1390