گالری ویدیو آجر نسوز نما آذرخش

آجر نسوز نما آذرخش همواره در نمایشگاه‌ها، سمینارها و همایش‌های مربوط به حوزه صنعت ساختمان و همچنین رویدادهای مختلف دیگر حضور به هم رسانیده است. گالری ویدیو آجر آذرخش بخشی از این فعالیت‌ها را به نمایش می‌گذارد.

شما را به تماشای آنها دعوت می‌کنیم.

مصاحبه آقای محسن سیفی مدیرعامل گروه بین المللی آجر نسوز نما آذرخش نمایش

مصاحبه آقای محسن سیفی مدیر عامل گروه بین‌المللی آجر نسوز نما آذرخش

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 1390 نمایش

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران 1390