بازدید دنیلو تونینلی وزیر راه و ساختمان ایتالیا از غرفه آذرخش – نمایشگاه بولونیا

بازدید دنیلو تونینلی وزیر راه و ساختمان ایتالیا از غرفه گروه بین‌المللی آجر نسوز نما آذرخش – نمایشگاه بولونیا

تعداد بازدید : 718 بازدید
تاریخ : 1398/11/03
Share it