مراسم روز جهانی کار و کارگر گروه بین‌المللی کارخانجات آذرخش

کارگران از شریف‌ترین طبقه اجتماع هستند. زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه‌های زندگی جامعه و امتداد رگه‌های حیات در مجاری هستی است.

“روز جهانی کار و کارگر خجسته باد”

تعداد بازدید : 972 بازدید
تاریخ : 1399/08/20
Share it