گفتگوی مهندس محسن سیفی مدیر عامل آجر نسوز نما آذرخش با دکتر محمد حسن نجفی

گفتگوی مهندس محسن سیفی مدیر عامل گروه بین‌المللی آجر نسوز نما آذرخش با دکتر محمد حسن نجفی

موضوع: تولید ثروت، کارآفرینی در کسب‌وکار، مدیریت تهدیدها و فرصت‌ها در دوران بحران

تعداد بازدید : 1,651 بازدید
تاریخ : 1399/12/19
Share it