طرح اقدام برای نمای ساختمان های شهر تهران

دسته :
طرح «اقدام» برای نمای ساختمان های شهر تهران

معاون شهرسازی و معماری شهرداری استان تهران با تاکید بر اینکه نمای ساختمان ها و مناظر شهری تاکنون در گرو تصمیم گیری های فردی قرار داشته است از اقدام شهرداری تهران برای اصلاح و تدوین ضوابط معماری و نمای شهری در تهران خبر داد.

مهندس علیرضا نادری، معاون شهرسازی و معماری شهرداری استان تهران با اشاره به جایگاه معماری نما در ساخت و سازهای کنونی اظهار کرد:

در ساخت و ساز های پس از دهه 40 هیچگونه عنایتی حتی به نمای بناهای مجاور وجود ندارد.

این در حالیست که اگر به نمای ساختمانی واحد بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان ها فکر شود همگونی نمای شهری در کلیت از بین می رود.

معاون شهردار تهران درباره مجموعه اقداماتی که تاکنون برای نمای ساختمان ها انجام شده، اظهار داشت:

بازنگری بخشنامه های پیشین، انتخاب مناطق پایلوت جهت ساماندهی نمای ابنیه، ساماندهی نمای شاخص شهر و تصویب طرح تفصیلی از جمله اقداماتی است که تاکنون اجرایی شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، ضوابط عام نما برای ساختمان های شهر تهران در بندهای 16-9 و 18-16 طرح تفصیلی جدید نیز ارائه شده است.

نادری با اشاره به اقدام آتی در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به معماری وشهرسازی اسلامی، تصریح کرد:

ارتقای کیفیت بصری و ادراکی منظر شهری، مطلوبیت سیما و رسیدن به راهکارهای اجرایی مناسب در خصوص تحقق آن، تقویت هویت کالبدی و معماری شهر تهران و افزایش حساسیت شهروندان در راستای اهداف مدیریت منظر شهری، اقداماتی است که در مجموعه تدوین ضوابط مربوط به معماری اسلامی به آنها توجه خواهد شد.

تعداد بازدید : 1,448 بازدید
تاریخ : 1392/12/15
شماره مطلب : 1204
Share it
برچسب ها:
نظرات، پیشنهادات و انتقادات

نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.