ساماندهی طراحی مساجد و ساختمان‌های شهرداری تهران و اصلاح نماسازی ابنیه در تهران

دسته :
ساماندهی طراحی مساجد و ساختمان‌های شهرداری تهران و اصلاح نماسازی ابنیه در تهران

با توجه به احداث، بازسازی و نوسازی مساجد و مراکز دینی، مذهبی و آیینی و همچنین ابنیه شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن و با عنایت به اینکه این گونه ابنیه باید نمونه مناسبی جهت ارائه معماری اسلامی ایرانی با عملکرد مناسب باشند، شهرداری تهران موظف است با تشکیل کارگروه ساماندهی و طراحی مساجد و مراکز دینی و مذهبی و ساختمان‌های شهرداری تهران با شرکت افراد ذیل و با هدف بررسی و صدور مجوز ساخت و ساز مساجد و مراکز دینی و ابنیه شهرداری تهران و واحدهای تابعه آن اقدام نماید:

الف: پنج نفر از اساتید و کارشناسان خبره در زمینه معماری اسلامی ایرانی به پیشنهاد شهردار تهران و تصویب شورای اسلامی شهر تهران

ب: معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

ج: مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهرداری تهران

طرح‌های معماری کلیه مساجد و مراکز دینی، مذهبی و آیینی و هم‌چنین ابنیه‌ای که توسط شهرداری مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن احداث و یا بازسازی و نوسازی می‌شوند می‌بایست با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و هم‌چنین اصول معماری اسلامی‌ ایرانی به تصویب کارگروه مذکور برسد.

ساماندهی طراحی مساجد و ساختمان‌های شهرداری تهران و اصلاح نماسازی ابنیه در تهران

تبصره یکم: مسئولیت کارگروه مزبور بر عهده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مسئول دبیرخانه آن مدیرکل معماری ساختمان آن حوزه می‌باشد.

تبصره دوم: هر گونه صدور مجوز ساخت و ساز و یا پایان‌کار بدون تأیید کارگروه مزبور ممنوع می‌باشد و تخلف محسوب می‌شود.

تبصره سوم: در موارد رسیدگی به صدور پروانه جهت مساجد و اماکن دینی و مذهبی علاوه بر اعضای پیش‌بینی شده مندرج در ماده اول.

ماده اول: این مصوبه نماینده تام‌الاختیار سازمان اوقاف و امور خیریه و مرکز رسیدگی به امور مساجد که مستقیماً از سوی رئیس مراجع فوق‌الذکر معرفی می‌شوند به کارگروه مزبور اضافه خواهند شد و این کارگروه حسب دستورالعمل‌های ابلاغی مربوطه در این خصوص اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

ماده دوم: به منظور حفظ هویت معماری، تاریخی، فرهنگی و هماهنگی با اقلیم و شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه، در بهره‌گیری بهینه از عوامل سرما، گرما، نور و حرارت به ویژه در نمای ظاهری ابنیه، شهرداری تهران (معاونت شهرسازی و معماری) موظف است کلیات و دستورالعمل ضوابط نما و مصالح بوم‌آور را ظرف مدت دو (2) ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه تهیه و جهت بررسی و تصویب به کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.

تبصره: پس از ابلاغ دستورالعمل‌های مزبور کلیه مالکین و سازندگان ابنیه موظفند، ضمن رعایت دستورالعمل‌های مربوط از مصالح هماهنگ و بوم‌آور در ساخت و ساز استفاده نمایند و شهرداری تهران موظف است با بررسی نقشه‌های نما، در هنگام صدور پروانه وفق ضوابط مربوط نقشه‌ها و جزئیات نما را تأیید و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.

ماده سوم: ضمن تأکید بر حسن اجرای مصوبه «بهینه‌سازی مصرف سوخت در اماکن و استفاده از مصالح مناسب در نمای ساختمان‌ها» ـ تصویبی در دویست و هفتاد و سومین جلسه رسمی ـ‌ علنی ـ عادی شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) منعقده به تاریخ 9/8/1385 ـ  ابلاغی به شماره 22203/802/160 به تاریخ 26/10/1385 و در جهت تشویق و ترغیب استفاده از مصالح بومی در ساخت ابنیه در صورت استفاده از آجر به صورت کامل در نما، به میزان پنج درصد (5%) از عوارض ساختمانی مشمول بخشودگی خواهد بود. هم‌چنین در صورتی که در بخشی از نما از این مصالح استفاده شود به میزان درصد استفاده شده نسبت به کل نما معادل پنج درصد (5%) مشمول بخشودگی در عوارض خواهد بود.

ماده چهارم: هر گونه استفاده از مصالح کامپوزیت در کاربری‌های مسکونی ممنوع است.

تعداد بازدید : 1,706 بازدید
تاریخ : 1391/11/03
شماره مطلب : 1105
Share it
برچسب ها:
نظرات، پیشنهادات و انتقادات

نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.