آجر نسوز نما رستیک AR81

آجر نسوز 20 *5 رستیک شاموتی رندوم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد - شماره AR81

تعداد در یک متر مربع
85
با احتساب بند یک سانتیمتری در طرفین
ابعاد آجر
200 * 50 * 25 (+-2)
ضخامت x عرض x طول
ابعاد آجر L
200*100 * 50 * 30 (+-2)
ضخامت x عرض x طول کوچک - طول بزرگ
ضخامت ها
25
ابعاد بر اساس میلیمتر می باشد
تعداد
3.776 تومان

قیمت محصول با احتساب %9 مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است.

Share it
پرسش و پاسخ تکمیلی

نظرتان برای ما مهم است آن را با ما در میان بگذارید