پروژه اجرای نمای آجرنسوز مجتمع عمار یاسر – قم

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه اجرای نمای آجرنسوز مجتمع عمار یاسر - قم
کارفرما
شرکت سامان سازان و شهرداری قم
طراح و مشاور
شرکت مهندسین مشاور پرداراز
آدرس
قم، خیابان عمار یاسر تقاطع حرم تا حرم و چهار مردان
شروع پروژه
1384
اتمام پروژه
1389