پروژه ویلاسازی نما آجری لواسان

پروژه ویلاسازی نما آجری لواسان
طراح
سعيد آرزه گر
نماکار
علی محمدی
کارفرما
احمدرضا اشراقی
شروع پروژه
تیرماه 1394
آدرس
تهران، شمیرانات لواسان
اتمام پروژه
بهمن ماه 1395