پروژه ويلاسازی نما آجری لواسان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه ویلاسازی نما آجری لواسان
طراح
سعيد آرزه گر
نماکار
علی محمدی
کارفرما
احمدرضا اشراقی
شروع پروژه
تیرماه 1394
آدرس
تهران، شمیرانات لواسان
اتمام پروژه
بهمن ماه 1395