اجرای نمای ویلا با آجر نسوز – لواسان

صفحه اینستاگرام ما:
پروژه ویلاسازی نما آجری لواسان
طراح
سعيد آرزه گر
نماکار
علی محمدی
کارفرما
احمدرضا اشراقی
نوع و ابعاد آجر
آجرنما شاموتی AP31 آذرخش
آدرس
تهران، شمیرانات لواسان
اتمام پروژه
بهمن ماه 1395