آجرنسوز نما مدرن AB27005

- شماره AB27005

اعداد در یک مترمربع
50
با احتساب بند یک سانتیمتری در طرفین
ابعاد آجر
280* 60* 20 (+-2)
طول x عرض x ضخامت
ضخامت‌ها
20
ابعاد بر اساس میلیمتر می‌باشد
Share it
نظرات، پیشنهادات و انتقادات

نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.