آجر نسوز نما رستیک AR88

آجر رستیک مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان بوده و در کف محوطه سازی نیز کاربرد دارد - شماره AR88

تعداد در یک متر مربع
100
با احتساب بند یک سانتیمتری در طرفین
ابعاد آجر
200 * 50 * 25 (+-2)
ضخامت x عرض x طول
ابعاد آجر L
200 - 50 * 25 (+-6)
ضخامت x عرض x طول کوچک - طول بزرگ
ضخامت ها
25 , 50
ابعاد بر اساس میلیمتر می باشد
تعداد
3.456 تومان

قیمت محصول با احتساب %9 مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده است.

Share it
پرسش و پاسخ تکمیلی

نظرتان برای ما مهم است آن را با ما در میان بگذارید